Felhasználási feltételek

A www.vitaminkosar.hu weboldalt (vitaminkosar.hu, a továbbiakban: Weboldal) a Vitaminkosár Kft. (1117 Budapest, Nádorliget utca 7/C., a továbbiakban: VitaminKosár Kft.) működteti.

A Weboldal használatával Ön mint felhasználó az alábbi feltételeket elfogadja.

1. Az adatkezelésről

Az adatok kezelője:

Vitaminkosár Kft.
Székhely: 2030 Érd, Dercefű u. 5.
Cégjegyzékszám: 13-09-079017
Adószám: 12359356-2-13
Bankszámlaszám:11944447-064445210-10000001

Elérhetőség:

VitaminKosár Kft.
1117 Budapest Nádorliget u. 7/C VI. 612
Telefon: +36 (1) 209-1084
Fax: +36 (1) 209-5772

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a VitaminKosár Kft. adatkezelési tevékenységét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján NAIH-54949/2012. adatkezelési nyilvántartási számon vette nyilvántartásba.

A VitaminKosár Kft. elkötelezett az ügyfelek bizalmas és személyes információinak tiszteletben tartása és megőrzése iránt. A személyes adatok tekintetében az adatkezelő a Vitaminkosár Kft.. a VitaminKosár Kft. a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül – jogszabályi kötelezettség hiányában – harmadik személyeknek nem adja át.

A Weboldalon tett bármely regisztrációval a felhasználók hozzájárulnak, hogy a VitaminKosár Kft. a személyes adataikat kezelje. A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

2. Az adatkezelés célja

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból, valamint az elektronikus levél elküldésének biztosítása érdekében történik. a VitaminKosár Kft. ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal.

A regisztráció során az VitaminKosár Kft. kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja a honlap szolgáltatásainak igénybevételét szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítja.

A felhasználó által megadott kapcsolattartásra szolgáló adatokat a VitaminKosár Kft. a megfelelő elővigyázatossággal tárolja, és kizárólag a következő célokra használja:

a) Értesítések és hírek küldése a Vitaminkosár Kft. termékeivel, tevékenységével kapcsolatban. b) a felhasználót valószínűsíthetően érdeklő információk, ajánlatok küldése.

A VitaminKosár Kft. a fent megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

3. Adatkezlés és leiratkozás

Személyes adatai kezeléséről minden látogató és regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet. a VitaminKosár Kft. kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás a VitaminKosár Kft. levelezési címén vagy az info@vitaminkosar.hu e-mail címen kérheti bárki, levelezési címének megadásával. A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is a VitaminKosár Kft. levelezési címén, illetve a info@vitaminkosar.hu e-mail címén.

A felhasználó bármikor leiratkozhat a VitaminKosár Kft. levelezési listájáról (hírleveléről), és ebben az esetben nem fog a VitaminKosár Kft.-től semmilyen további információt, ajánlatokat kapni. A leiratkozáshoz a felhasználó rákattinthat a bármely – adatkezelő által küldött – e-mail végén található Leiratkozás linkre, valamint igényét jelezheti az info@vitaminkosar.hu e-mail címen. A levelezésről való leiratkozás nem azonos az adatok teljes törlésével.

A felhasználó személyes adatait mindaddig tároljuk, amíg ennek az ellenkezőjét kifejezetten nem kéri. A adatai eltávolítására szolgáló kérését a felhasználó jelezheti írásban a VitaminKosár Kft. postacímén vagy az info@vitaminkosar.hu e-mail címen.

A felhasználó kérését a VitaminKosár Kft. legkésőbb 5 munkanapon belül teljesíti. a VitaminKosár Kft. fenntartja a jogot felhasználók kitiltására, a regisztráció előzetes értesítés és indokolás nélküli megszüntetésére.

4. Kéretlen levelek

A VitaminKosár Kft. soha, semmilyen indokkal vagy módon nem küld ki kéretlen e-maileket (SPAM). Kizárólag olyan e-mail címekre küld ki e-maileket, amelyeknek a tulajdonosa a Weboldalon történő regisztrációval és a Weboldal Felhasználási feltételeinek elfogadásával, illetve szakmai rendezvényeken írásban erre engedélyt adott. Amennyiben a felhasználó úgy gondolja, hogy kéretlen levelet kapott, vagy olyan személytől kapott levelet, aki a Vitaminkosár Kft. képviselőjének adja ki magát, kérjük, értesítsen minket a info@vitaminkosar.hu e-mail címen, és mi haladéktalanul kivizsgáljuk az ügyet. A vizsgálat segítése érdekében kérjük, adjon meg minden részletet, amit csak tud, és továbbítsa nekünk az Ön által kapott e-mailt teljes egészében.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A VitaminKosár Kft. nem adja el, nem adja bérbe és semmilyen formában nem bocsájtja rendelkezésére az felhasználókra vonatkozó információkat más cégeknek, illetve magánszemélyeknek, és nem vállal kiküldést külső cégek vagy személyek számára vagy nevében. A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag a VitaminKosár Kft. munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik személyeknek a VitaminKosár Kft. nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. a VitaminKosár Kft. az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

6. Biztonság

A VitaminKosár Kft. elkötelezett az ügyfelek információinak védelme iránt. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrzi és biztosítja az online módon gyűjtött információt.

7. Változtatások

Bármely olyan változásról, amely lényeges változást okoz a szolgáltatás vagy az adatkezelés módjában, a VitaminKosár Kft. értesítést küld a felhasználónak a felhasználó által megadott e-mail címre. Amennyiben a felhasználó úgy dönt, hogy nem fogadja el a megváltozott feltételeket, akkor ezt az e-mail értesítéstől számított 8 napon belül jelezheti a info@vitaminkosar.hu ügyfélszolgálati e-mail címen. Ebben az esetben a felhasználó adatait töröljük a rendszerből, és ezzel a két fél közötti kapcsolat és bármilyen követelés megszűnik. Amennyiben a felhasználó az értesítéstől számított 8 napon belül nem jelzi, hogy nem fogadja el a megváltozott feltételeket, akkor azokat elfogadottnak tekintjük.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

Kérjük a felhasználót, hogy ha úgy érzi, hogy a Vitaminkosár Kft. megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik. Erre, valamint a VitaminKosár Kft. kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza. Ha a személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt a info@vitaminkosar.hu e-mail címre juttassa el. Az e-mailen kért adattörlésre a kifogás megérkezésétől legkésőbb 72 órán belül válaszol a VitaminKosár Kft.

9. Kikötés

A VitaminKosár Kft. fenntartja a jogot, hogy a Felhasználási feltételeket megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

10. Felelősség

VitaminKosár Kft. nem vállal felelősséget a Weboldal használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért. A Weboldal ‚Orvos válaszol‘ rovatában, valamint a Weboldalon megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében a VitaminKosár Kft. minden felelősséget kizár.

11. Szerzői jogvédelem

A Weboldalon elérhető minden anyag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti jogi védelemben részesül, különös tekintettel az alábbiak:

  1. 1. a honlap szövege
  2. 2. letölthető tanulmányai és cikkei
  3. 3. szófordulatai
  4. 4. címsorai
  5. 5. grafikák
  6. 6. a honlap funkciói (feliratkozási, megrendelési, hírlevél funkciók)

A Weboldalon elérhető tartalommal eltérő megjelölés hiányában a VitaminKosár Kft. szellemi alkotása. Használatuk feltétele, hogy a felhasználó az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja.

A Weboldalon található anyagokat a felhasználó kizárólag a Vitaminkosár Kft. előzetes írásbeli engedélyével jogosult egészben vagy bármely részben másolni, továbbítani, módosítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságra hozni.

A VitaminKosár Kft. fenntartja a jogot a kérdések, hozzászólások ill. felhasználók által beküldött tartalom előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélküli törlésére.

12. Honlap látogatottságának mérése

A Google Analytics külső szervere segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmuk tekintetében. A sütikről és webjelzőkről az alábbi címen érhető el bővebb információ: www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

Összes termék megtekintése ...

Partner patikák

Összegyűjtöttük referencia patikáinkat, melyekben biztosan megtalálhatja termékeinket!